Novice

EU SI ti: Od zidov k vsebinam

16.05.2016
Forum, na katerem bodo predstavniki občin, gospodarstva, društev, zavodov in nevladnih organizacij z osrednjimi gosti razpravljali o možnostih črpanja evropskih sredstev.
Preberi več  

Obisk študentov geografije Filozofske falkultete v Mariboru na RRA Koroška

06.05.2016
Študenti geografije so spoznavali projektno in timsko delo na RRA Koroška.
Preberi več  

Javni razpisi

Informativna delavnica o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja

17.03.2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad organizirata Informativne delavnice o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetja.
Preberi več  

Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

11.03.2016
Mariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška danes v Uradnem listu RS št, 19/2016 in na svoji spletni strani objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Na voljo je 1.360.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Podjetja se na razpis lahko prijavijo do 30. aprila 2016.
Preberi več  

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

11.03.2016
RRA Koroška je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom v Uradnem listu št 19/2016 in na svoji spletni strani objavila Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji. Z objavo tega razpisa je zaprla trenutno veljavni Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji.
Preberi več