Show menu

3. razvojna os – kako nadoknaditi izgubljeni čas med 2010 in 2015?

Družbeni dom Prevalje, velike dvorana, 5. 10. 2015
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije vabi 15. 10. 2015 na Prevalje na strokovni posvet 3. razvojna os – kako nadoknaditi izgubljeni čas med 2010 in 2015?

Kot pravijo organizatorji, je 3. razvojna os pomemben vseslovenski projekt, ki je v zadnjih petih letih doživel padec intenzivnosti, porajati pa so se začeli dvomi o upravičenosti realizacije. Kljub vsemu sta bili v tem času sprejeti dve uredbi o državnem prostorskem načrtu za en odsek na južnem delu in za en odsek na severnem delu. Namen posvetovanja je osvetliti dogajanja v zadnjih letih in poiskati odgovore na odprta vprašanja z namenom podati nov impulz realizaciji projekta.

Program posveta in prijavnica sta dostopni na spletni spletni strani Društva za ceste severovzhodne Slovenije

Kotizacija za udeležbo znaša 90 EUR in vključuje: strošek udeležbe, zbornik posvetovanja in pogostitev. Tretji in vsi nadaljnji udeleženci iz iste organizacije imajo 40% popust pri kotizaciji.