Show menu

RRA Koroška se je predstavila na 5. Koroškem obrtno-podjetniškem sejmu!

18. 4. 2016
Na sejemskem prostoru je svoje podporne instrumente za spodbujanje podjetništva predstavljala tudi RRA Koroška. Med drugim Regijsko garancijsko shemo (RGS) in Garancijsko shemo za Koroško (GSK), Regijsko štipendijsko shemo (RŠS), Internacionalizacijo podjetij v Koroški regiji ter Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK). Z nami so se predstavljali tudi udeleženci programa Podjetno v svet podjetništva, ki že stopajo po svoji podjetniški poti.