Show menu

Obisk študentov geografije Filozofske falkultete v Mariboru na RRA Koroška

6. 5. 2016
V petek, 6.5.2016, so študentje oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v okviru terenskega dela pri predmetu projektno in timsko delo v geografiji obiskali Koroško. Srečanje s študenti, ki jih je spremljala doc. dr. Eva Konečnik Kotnik, je potekalo v prijetnem vzdušju konferenčnega objekta Center Kope. Svoje izkušnje s projektnim in timskim delom v okviru RRA Koroška sta jim predstavila sodelavca agencije Peter Zajc in Jure Knez, po izobrazbi prav tako geografa. 

Obisk je bil dobra priložnost za spoznavanje mladih geografov s projektnim delom v praksi, s področji in izzivi, s katerimi se ukvarja regionalna razvojna agencija ter za pogovor o tem, kakšne so njihove poklicne možnosti po končanem študiju. Predvsem pa je postavljen odličen temelj za prihodnje sodelovanje med RRA Koroška kot regionalno razvojno institucijo in Filozofsko fakulteto Maribor kot institucijo znanja.