Show menu

Projekt Internacionalizacija podjetij problemskega območja v Koroški regiji

21. 7. 2016
Projekt Internacionalizacija podjetij problemskega območja v Koroški regiji se izvaja z namenom povezovanja podjetnikov in različnih institucij v Sloveniji in v tujini, ter na ta način omogoča podjetjem večjo prepoznavnost izven regije in na tujem trgu.

Projekt omogoča podporo gospodarstvenikom, ki si želijo vzpostaviti nova poslovna sodelovanja, povezovanja z gospodarskimi in trgovinskimi združenji, gospodarsko diplomacijo RS in gospodarsko diplomacijo tujcev.

Cilj projekta je omogočiti rast in razvoj obstoječih podjetij, ustanavljanje novih podjetij in posledično ohranitev ali povečanje delovnih mest v Koroški regiji. S pomočjo skupne predstavitve na trgu želimo doseči večjo prepoznavnost območja Koroške regije doma in v tujini, ter si zagotoviti naziv destinacije zanesljivih poslovnih partnerjev. 

Z vsemi aktivnostmi želimo na naše območje privabiti investitorje, s pomočjo katerih bi še dodatno pospešili razvoj regije, ustanavljanje novih podjetij in s tem povezanih novih delovnih mest. 

Več o projektu Internacionalizacije in možnostih vključitve si lahko preberete na:


Projekt se izvaja v okviru Programa za spodbujanje konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018 -  Inštrument 5: Promocija gospodarstva in območja podravske in koroške regije za privabljanje zunanjih in domačih vlagateljev.