Show menu

Predavanje »Vloga RRA Koroška pri regionalnem razvoju Koroške regije« na Filozofski fakulteti v Mariboru

6. 12. 2016

Na povabilo doc. dr. Eve Konečnik Kotnik sta sodelavca RRA Koroška mag. Peter Zajc in Jure Knez izvedla predavanje na temo »Vloga RRA Koroška pri regionalnem razvoju Koroške regije«. Predavanje je bilo izvedeno 1. 12. 2016 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru, namenjeno pa je bilo študentom 2. letnika nepedagoškega magistrskega študijskega program druge stopnje.

Predstavljen je bil širši pomen in razumevanje pojmov regija in regionalnost v povezavi s projekti in aktivnostmi, ki jih izvaja RRA Koroška. Pri tem je bil posebej izpostavljen vidik različnega razumevanja pojma »Koroška regija« ter na to vezani izzivi in problemi, ki jih srečujemo v vsakodnevni praksi.

Izpostavljen je bil tudi projekt »Podjetno v svet podjetništva«, ki se izvaja na RRA Koroška in predstavlja konkreten primer reševanja problema brezposelnosti in pomoči pri razvoju podjetniških idej na regionalni ravni.