Show menu

Javni poziv za vključitev nadomestnih udeležencev v projekt PVSP za problemsko območje (občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju)

20. 12. 2016
RRA Koroška d.o.o. objavlja javni poziv za vključitev nadomestnih udeležencev v 7. skupino projekta Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje. Javni poziv je odprt do četrtka, 05.01.2017 do 09.00 ure. 

Postopek prijave:

1. KORAK: natančno preberite besedilo Javnega poziva PVSP za problemsko območje, kjer so opredeljene vse podrobnosti v zvezi s prijavo.
2. KORAK: izpolnite Prijavne obrazce PVSP za problemsko območje. Obrazce izpolnjujte v elektronski obliki. 
3. KORAK: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi PVSP za problemsko območje (ni ga potrebno prilagati prijavi na javni poziv). 
4. KORAK: Izpolnjene prijavne obrazce skupaj s prilogami (Potrdilo o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje, življenjepis in kopija dokazila o izobrazbi) pošljite v skladu z navodili Javnega poziva. Zadnji rok je 05.01.2017 do 09.00 ure.

Dodatne informacije:
Predviden pričetek dela v projektu je 16.01.2017.

Vse dodatne informacije prejmete preko:
e-pošta: info@rra-koroska.si 
telefon: 059 085 190
na sedežu RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd

Projekt se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018, sprejetega na redni seji vlade dne 10. 10. 2013, instrumenta 3: Spodbujanja podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, sklopa 2: Podjetno v svet podjetništva. Projekt financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.