Show menu

Seja Razvojnega sveta koroške regije in seja Sveta Koroške regije

22. 12. 2016

V ponedeljek, 19. 12. 2016, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, OZ Koroška potekala seja Razvojnega sveta Koroške regije - organa regije, ki vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa; ga potrdi; sklepa dogovore za razvoj regije; sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu; spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije ter opravlja še druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2).

Razvojni svet Koroške regije, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in nevladnih organizacij, je bil seznanjen s Poročilom o izvajanju in pripravi Dogovora za razvoj regij 2016-2019, ki zajema ključne razvojne projekte Koroške regije. Poročilo je predstavil g. Robert Drobnič, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, ki sodi pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Člani sveta so obravnavali še Poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa (RRP) za Koroško regijo za obdobje 2007-2013, seznanjeni so bili z rezultati izvajanja regijskih razvojnih projektov preteklega perspektivnega obdobja ter o aktivnostih izvajanja RRP za Koroško regijo za obdobje 2014-2020.

Razvojni svet Koroške regije je na podlagi ugotovitev, da se kljub že 3-letnemu trajanju novega programskega obdobja 2014-2020, projekti še ne izvajajo, ker Dogovor za razvoj regije na državni ravni še ni v fazi podpisa, sprejel sklepe, ki so bili posredovani na vladne organe, in sicer z zahtevami za čimprejšnjo realizacijo Dogovora za razvoj regije in s tem tudi možnost začetka izvajanja projektov.

Po seji Razvojnega sveta Koroške regije je potekala še seja Sveta Koroške regije, ki ga sestavljajo župani in županji vseh 12 občin Koroške regije, ki so hkrati tudi člani Razvojnega sveta Koroške regije. Seje se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek. Osrednja tema je bila možnost vzpostavitve centra za zbiranje in predelavo lesa na Koroškem ter seznanitev s predlogi izboljšav na železniški progi Pliberk-Maribor.

JP/RRA Koroška