Show menu

Regijska štipendijska shema na Informativi 2017

1. 2. 2017
Foto: Informativa
Foto: Informativa
V petek, 27. 1. 2017, smo predstavili instrument Regijske štipendijske sheme na največjem vseslovenskem sejmu  izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja – INFORMATIVA 2017. In sicer kot eno izmed možnosti in priložnosti štipendiranja v času izobraževanja s ciljem zaposlitve štipendista pri delodajalcu, ki ga štipendira.

S trajnim mehanizmom kadrovskega štipendiranja v okviru Regijske štipendijske sheme želimo pozitivno vplivati na razvoj človeških potencialov in gospodarstva na območju Koroške regije in glede na to, da se instrument izvaja v vseh 12-ih regijah v Sloveniji, želimo skupaj prispevati k skladnejšemu razvoju regij in Slovenije.

Regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju RRA) smo tudi že oddale vloge na Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (rok prijave je bil petek, 27. 1. 2017).  Gre za prijavo, kjer bo možna vsakoletna vključitev delodajalcev in štipendistov (dijakov in študentov) od šolskega/študijskega leta 2016/2017 do 2021/2022. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prijavi RRA na javni razpis Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ)  sledijo postopki potrjevanja vlog na MDDSZ ter podpis pogodb o sofinanciranju operacije med MDDSZ in RRA-ji. Po potrditvi operacije s strani MDDSZ, bomo RRA-ji objavili Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2016/2017 in obvestili sodelujoče delodajalce o postopkih prijave in vključitve v Regijsko štipendijsko shemo Koroška za šolsko/študijsko leto 2016/2017.