Show menu

Vabilo na seminar: OVIRE PRI POSLOVANJU V AVSTRIJI: KAJ LAHKO STORIMO SAMI?

23. 3. 2017
Začetek srečanja: 11.04.2017 ob 09.00 uri

Rok prijave: 06.04.2017

Cena: Brezplačno (seminar je namenjen podjetnikom iz Problemskega območja Maribora s širšo okolico)

Opis:
Spremembe v Avstriji predstavljajo podjetnikom veliko administrativno breme – pri sebi morajo imeti skoraj celo personalno mapo, prevedeno v nemščino, ki mora biti usklajena z avstrijsko zakonodajo, pa tudi z slovensko zakonodajo, na katero pogosto pozabimo.

Kmalu se v Sloveniji prične uporabljati nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki določa pogoje, pod katerimi lahko fizične in pravne osebe iz Slovenije, začasno napotijo svoje zaposlene v tujino, in pod katerimi pogoji lahko tuja podjetja začasno napotijo delavce v Slovenijo.

Pogoji za pridobitev A1 se zaostrujejo – k elektronskemu vprašalniku boste morali prilagati tudi pogodbe o zaposlitvi. Pa so zakonite? Inšpektorat za delo v letu 2017 predvideva poostrene kontrole podjetij, ki napotujejo svoje zaposlene v tujino. Novi Zakon prav tako določa, da v zadnjih treh letih ne boste smeli biti pravnomočno kaznovani s strani inšpektorata za delo, več kot enkrat.  

Veste kako se izognit sankcijam v Sloveniji, da bo napotitev sploh še mogoča?

PROGRAM (09.00 – 11.00 uro)

Prvi del: KAJ JE POTREBNO UREDITI V SLOVENIJI?

1. Splošno o napotitvah – kaj sploh napotitev je – kakšna pravila veljajo na ravni EU 
(Splošni pogoji za izvedbo napotitve iz Slovenije, kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi, da je napotitev sploh mogoča.)

2. Usmeritve inšpektorata za delo v letu 2017 
(Predstavitev področij na katera se bo v letu 2017 osredotočal inšpektorat za delo, kaj se bo preverjalo – plače, delovni čas, postopek zaposlitve – izpostavljeni so delodajalci, ki svoje delavce napotujejo.)

3. Pogoji za napotitev iz Slovenije – DANES IN JUTRI 
(Za pridobitev A1 obrazca bo potrebno priložiti dokumentacijo – prenos podatkov na druge organe – inšpektorat bo takoj pridobil podatek, da PZ po slovenski zakonodaji ni zakonita – zato je potrebno urediti svoje PZ in interne akte pred 2018!)

4. Vse o Zakonu o Čezmejnem izvajanju storitev 
(Strožji pogoji in zahteve po celovito urejenem delovnopravnem področju pri delodajalcu, pogoj za napotitev: nekaznovanost delodajalca v treh zadnjih letih, elektronsko vlaganje A1 obrazcev – priloge.)

5. Kaj lahko naredimo že DANES, da bo naš vstop na tuji trg lažji? 
(Zakonito urejene pogodbe o zaposlitvi – usklajene z ZDR-1 in področno kolektivno pogodbo v Sloveniji, plače, delovni čas, obvezni interni akti, kateri akti se priporočajo v primeru napotovanja v tujino.)

6. Splošni podatki o napotovanju v Avstrijo 
(Kje iskati potrebne informacije, katere spletne strani spremljati – kolektivne pogodbe, priglasitev delavcev, zakaj je dobro imeti notranjo usposobljeno osebo?)


Drugi del: KAJ JE POTREBNO UREDITI V AVSTRIJI?

1. Predstavitev dokumentacije, ki jo podjetje potrebuje za vstop na tuj trg (Avstrija)

2. Prikaz primerov dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje in kje jih je možno pridobiti
Ureditev davčne številke za podjetja (prikaz na primeru)

3. Prijava delavcev na Finančno policijo (prikaz na primeru)

4. BUAK – v primeru udeležbe gradbenih podjetij (obrazložitev kaj BUAK je in na kaj morajo biti gradbinci pozorni) ali TRANSPORT

5. Kako postopati v primeru kontrole s strani finančne policije (in kontrole BUAK), kako se vesti do inšpektorjev  


PREDAVATELJI

Prvi del: Kadrovska asistenca
Kadrovska asistenca deluje kot zunanja kadrovska služba, ki vam omogoča varno in brezskrbno kadrovanje. V naši ekipi svetovalcev sodelujejo specializirani pravniki delovnopravne zakonodaje ter specialisti za razvoj kadrov.
Pomagamo vam premagovati izzive pri:
  • Vzpostavitvi individualno prilagojenih internih aktov,
  • Uskladitvi pogodb o zaposlitvi z slovensko zakonodajo in vrednotami podjetja,
  • Vsakodnevnih delovnopravnih vprašanjih.
 
Drugi del: Nemko, Jasna Kraker, s.p.
Podjetje Nemko, Jasna Kraker, s.p. se ukvarja s prevajanjem in poučevanjem nemškega in angleškega jezika, ter poslovnim svetovanjem za podjetja, ki delo opravljajo v tujini, predvsem na avstrijskem trgu.
Poleg osnovne ponudbe nudimo osnovne in intenzivne tečaje poslovne nemščine, ter pomoč pri ureditvi poslovne dokumentacije za delo v tujini.
Sodelujemo s podjetji, katerim pomagamo pri urejanju dokumentacije pri napotitvi delavcev v tujino. Na željo strank se tudi udeležujemo sestankov v vlogi tolmača.  


Vse zainteresirane vabimo, da oddate prijavnico za seminar! Rok prijave je 06.04.2017.

Oddaja vprašanj: Do 06.04.2017 morajo podjetniki, ki se bodo seminarja udeležili, oddati tudi specifična vprašanja, na katere želijo pridobiti odgovore. Vprašanja se oddajo ob spletni prijavi, ali se pošljejo naknadno preko e-pošte tjasa.havnik@rra-koroska.si.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko 
e-pošte:  jana.vauh@rra-koroska.si oz. telefona: 05 9085 187 ali tjasa.havnik@rra-koroska.si oz. telefona: 05 9085 183.


Veselimo se sodelovanja!
Team InvestKoroška  

Seminar je namenjen podjetnikom iz občin Kungota, Hoče – Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Izvedbo seminarja omogoča RRA Koroška v okviru izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018; Inštrument 5: Promocija gospodarstva in območja podravske in koroške regije za privabljanje zunanjih in domačih vlagateljev.