Show menu

Podpisali smo pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij z 42 delodajalci za 113 kadrovskih štipendistov

4. 9. 2017
RRA Koroška je na podlagi podeljenega javnega pooblastila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) dne, 27. 3. 2017, ter na podlagi sklenjene Pogodbe št.: 2611-17-311307 o sofinanciranju operacije »Regijska štipendijska shema Koroška – Koroška statistična regija« z MDDSZ  dne, 5. 6. 2017, na svoji spletni strani objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017 dne, 26. 6. 2017. 

Za šolsko/študijsko leto 2016/2017 smo v mesecu avgustu, na podlagi prijav na javni razpis, podpisali pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij z 42 delodajalci za 113 kadrovskih štipendistov. Delodajalci izplačujejo štipendistom kadrovsko štipendijo sicer že od začetka šolskega/študijskega leta 2016/2017 in bodo sofinanciranje prejeli za nazaj.