Show menu

Vabimo vas na INFORMATIVNI DOGODEK – REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA KOROŠKA – 8.9.2017, ob 12. uri

4. 9. 2017
Spoštovani, 

vabimo vas, da se v petek, 8. 9. 2017, ob 12. uri, v Dvorcu Bukovje, Bukovje 13, 2370 Dravograd, udeležite informativnega dogodka Regijske štipendijske sheme Koroška.

Dogodek je namenjen širši javnosti, predvsem pa delodajalcem in mladim (dijakom in študentom), ki si želijo pridobiti informacije o Regijski štipendijski shemi Koroška (RŠS Koroška), katere začetki segajo v leto 2005. 

Instrument RŠS Koroška je nastal kot ukrep Koroške regije na (ne)obetavne ugotovitve dolgoletnih projektnih raziskav: mladi se po zaključenem izobraževanju ne vračajo nazaj v regijo iz univerzitetnih središč in se ne izobražujejo za poklice, ki so v regiji zaposljivi; na trgu dela vlada vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadrih… in se je skozi leta nadgrajeval ter prerasel iz regijskega projekta v vseslovenski projekt, saj se danes  izvaja v vseh 12 regijah na območju celotne Slovenije.

Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente v času izobraževanja za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo. Instrument je razvojno naravnan, saj z njim spodbujamo razvoj človeških virov in razvoj gospodarstva v regiji. S svojo prisotnostjo povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe. V celotnem obdobju izvajanja je bilo v instrument Regijska štipendijska shema Koroška vključenih že preko 600 štipendistov in 200 delodajalcev iz območja Koroške regije…

Program

  • predstavitev instrumenta Regijska štipendijska shema Koroška  (ga. Jasmina Pungartnik, RRA Koroška d.o.o.);
  • primer dobrih praks  (svoje izkušnje bosta z nami delila predstavnik delodajalca in že zaposleni štipendist RŠS);
  • pozdrav predstavnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – sofinancerja instrumenta RŠS (ga. Lidija Kramar).

S spoštovanjem,

direktorica RRA Koroška, Karmen Sonjak