Show menu

Brezplačna delavnica: »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov«

30. 1. 2018
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
SPOT svetovanje KOROŠKA organizira brezplačno informativno promocijsko delavnico za delujoča podjetja: 

»Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov«
(v izvedbi: Projektne enote Inšpektorata RS za delo (IRSD)) 

VSEBINA DELAVNICE (OD 10.00 – 13.00 URE):
  • Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
  • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji.
  • Nezgode pri delu - Zakaj tvegamo?
Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr. med, IRSD
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.
  • Dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne varovalne opreme.
Predavatelj: Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD

TERMIN IN LOKACIJA:Torek, 13.2.2018 od 10.00 do 13. ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (3. nadstropje, P1).

PRIJAVE: Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite:
  • po elektronski pošti na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon) ali po telefonu na tel. štev.: 02/ 88 42 927 ali na 051 819 440, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Delavnico koordinira PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC d.o.o..
Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.
Delavnico izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo v okviru projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Delavnica je namenjena delodajalcem, še posebej manjšim delodajalcem, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv. 

Delavnica je financirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije in se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje 2018 – 2022, »SPOT svetovanje KOROŠKA«.