Show menu

Vabilo na delavnico - sofinanciranje manjših začetnih investicij (23.02.2018)

20. 2. 2018
V Ur.l. RS 09/2018 dne 16.02.2018 je Mariborska razvojna agencija p.o. objavila Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij. RRA Koroška d.o.o. je v povezavi z omenjenim razpisom objavila spremembo tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru izvajanja Regijske garancijske sheme.

Pogoji in dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi
 

Predstavitev razpisov za prijavitelje bo v petek 23.02.2018 v poslovnih prostorih MPIK 2 v Radljah ob Dravi, Dobrava 44a, 2360 Radlje ob Dravi.

Prijave sprejemamo do 22.02.2018 do 15.00 ure na e-naslov finance@rra-koroska.si


Prijazno vabljeni, udeležba je brezplačna.

Prijavnica