Show menu

Na posvetu o 3. razvojni osi smo predstavili projekt TRANS-BORDERS

25. 4. 2018
V petek, 20. aprila 2018, je v Kulturnem centru na Ravnah na Koroškem potekal 6. strokovni posvet Društva za ceste severovzhodne Slovenije 3. razvojna os "Ali gre sedaj končno zares?". RRA Koroška je na posvetu sodelovala s strokovnim prispevkom "Čezmejna mobilnost med Koroško regijo in južno avstrijsko Koroško: predstavitev projekta TRANS-BORDERS".

Evropska unija ima razvejano osrednje TEN-T prometno omrežje. Kljub temu obstajajo regije ali deli regij, ki jim je dostop do osrednjega prometnega omrežja otežen. Hkrati za ta območja praviloma velja, da je javni potniški promet slabše razvit. Med takšne regije lahko uvrstimo tudi Koroško regijo v Sloveniji. Javni diskurz o prometni (ne)dostopnosti Koroške regije se je pretežno omejil na vprašanja vzpostavljanja nove države ceste v smeri osrednje Slovenije oz. avtoceste A1. Vendar mobilnost prebivalcev in obiskovalcev Koroške regije v znatni meri poteka tudi proti avstrijski deželi Koroški. V prispevku predstavljeni podatki o mobilnosti za potrebe dela, izobraževanja in prostega časa nakazujejo, da Koroška železnica med Mariborom in Pliberkom/Bleiburg predstavlja potencial za bolj trajnosten način mobilnosti na robnem območju srednje Evrope, ki leži med dvema krakoma baltsko-jadranskega prometnega koridorja osrednjega TEN-T prometnega omrežja. Vendar obstoječe usmeritve strateških in operativnih dokumentov države Slovenije tega potenciala (zaenkrat) ne prepoznavajo.

Foto: Gregor Salobir