Show menu

SPOT delavnica: Predstavitev garancij in mikrokreditov za obmejna in problemska območja Slovenskega podjetniškega sklada - RAVNE NA KOROŠKEM

17. 5. 2018
SPOT delavnica: Predstavitev garancij in mikrokreditov za obmejna in problemska območja Slovenskega podjetniškega sklada

Datum dogodka: 31.5.2018 12:00 - 14:00 
 
Poslovna točka SPOT svetovanje Koroška organizira brezplačno delavnico za potencialne podjetnike in delujoča podjetja na temo pridobivanja virov financiranja.

Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju SPS) je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. SPS vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni finančne spodbude, ki jih SPS ponuja. Izpostavili bodo:
  • Garancije – garancije Sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere predstavljajo največji delež odobrenih sredstev Sklada. Zavarovanje bančnih kreditov z garancijami SPS-a omogoča MSP-jem hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
  • Mikrokrediti za obmejna in problemska območja – podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo letos prvič možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada dostopati do zelo ugodnih neposrednih mikrokreditov v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/podjetje.

Datum dogodka: 31. maj 2018, od 12:00 do 14:00
Kraj dogodka: SPOT svetovanje KOROŠKA, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem

Prijava: do 30.5.2018 na spot.koroska@gmail.com (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon).

Dodatne informacije: na tel. številki: 064 263 784 (Andreja Tarkuš).

Za SPOT svetovanje Koroška, usposabljanje koordinira A.L.P. PECA d.o.o..

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«


Vabilo (482 KB)