Show menu

ZAKLJUČIL SE JE PROJEKT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA PROBLEMSKO OBMOČJE

13. 7. 2018
V sredo, 11.07.2018 je z delom na RRA Koroška zaključila še zadnja, 10. skupina udeležencev projekta Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje.  

Vsem vključenim udeležencem želimo uspešno poslovno pot! 

Projekt se je izvajal med leti 2014 – 2018, v program je bilo vključenih 100 udeležencev. 

Prva skupina 10 udeležencev je z delom pričela 01.09.2014. Od takrat do danes je projekt uspešno zaključilo vseh 100 udeležencev.  Rezultati pa so več kot dobri. Izmed 100 vključenih udeležencev se jih je 18 odločilo, da ustanovijo svoje podjetje, 43 udeležencev pa je z dvigom zaposlitvenih kompetenc po zaključenem usposabljanju našlo zaposlitev pri drugem delodajalcu. Oboje se je štelo kot uspešen izhod iz projekta, kar pomeni, da lahko govorimo o približno 60% uspešnosti.  Poleg tega beležimo še 5 registracij društev in zavodov, ter 7 registracij osebnih dopolnilnih del, preko katerih udeleženci izvajajo svoje aktivnosti. 

Na čisto točne rezultate pa bomo morali še malo počakati, saj se le ti beležijo 1 leto po zaključku vključitve v projekt. 

Izvajanje projekta:

Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje (PVSP za problemsko območje) je model podjetniškega usposabljanja, ki je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo  poslovno idejo, prihajajo pa  z območij občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. 
Udeleženci, ki ustrezajo kriterijem vključitve, lahko 4 mesece razvijajo in že vmes ali pa po koncu usposabljanja tudi realizirajo svojo poslovno idejo. To dosežejo preko sklopa zaokroženih podjetniških usposabljanj, ves čas trajanja usposabljanja pa imajo tudi podporo s strani notranjih in zunanjega mentorja. 

Namen projekta PVSP za problemsko območje je torej zagon novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti na območju občin Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.
Program sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, razdelek 2: Podjetno v svet podjetništva).


Želite prejeti dodatne informacije o podpornem okolju, ki ga na področju podjetništva izvajamo na RRA Koroška?

Kontaktirajte nas preko info@rra-koroska.si, 05 90 85 190 ali nas obiščite na naslovu Meža 10, 2370 Dravograd.