Show menu

Podpisana je Dopolnitev dogovora za razvoj Koroške razvojne regije

20. 7. 2018
20. 7. 2018 sta minister Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta Koroške regije, mag. Alan Bukovnik, podpisala Dopolnitev dogovora za razvoj Koroške razvojne regije v vrednosti 31.3 milijona evrov. Od teh sredstev bo država prispevala 21,1 milijonov evrov iz EU in državnih virov. 

Regija ima namen s temi sredstvi realizirati 22 regijskih projektov. Od tega je 9 projektov s področja spodbujanja podjetništva (poslovne cone in projekt Podjetno nad izzive), 7 projektov s področja spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti (projekti izgradnje kolesarskih povezav), 4 projekti s področja vlaganja v vodni sektor (izgradnja sekundarne  kanalizacije in projekt za vodooskrbo območja Mislinjske doline) ter 1 projekt s področja izboljšanja regionalne mobilnosti (projektna dokumentacija za navezovalne ceste na 3. razvojno os v Koroški regiji). 

Pri izvedbi teh projektov bodo sodelovala tri ministrstva - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor.