Show menu

SPOT NOVICE : Osebni račun in opravljanje dejavnosti – SPREMEMBE s 1.7.2018

30. 7. 2018
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si
NOVICE : Osebni račun in opravljanje dejavnosti – SPREMEMBE s 1.7.2018

SPOT svetovanje Koroška

Po veljavni zakonodaji, ločen poslovni račun za opravljanje dejavnosti ni obvezen. V praksi pa je drugače, saj banke zahtevajo od komitentov, ki imajo dejavnost, da ob osebnem odprejo tudi poslovni račun. V veliko primerih gre za posameznike, ki imajo kmetijsko dejavnost kot samostojni podjetniki, so samostojni podjetniki (navadni ali popoldanski) ali opravljajo kakšno drugo dejavnost, denimo oddajanje sob.
Čeprav je pametno ločevati osebne in poslovne finance zaradi preglednosti, pa to pri majhni količini poslov ni smiselno, saj je povezano s stroški. Poslovni računi so praviloma dražji od osebnih in pri podjetniku, ki zbere nekaj tisoč evrov prihodkov na leto, to lahko pomeni preveliko breme.

Do leta 2016 je bilo treba imeti ločene račune, od takrat pa je bil dovoljen enotni račun. S prvim julijem pa so v veljavi nekatere spremembe.

S 1. julijem se je začelo uporabljati 11. poglavje zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Zakon določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, bankam ali hranilnicam zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti. Navesti je potrebno polno ime in priimek, matično številko svojega podjetja in številko transakcijskega računa, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti. To je potrebno, da se omogoči javen in brezplačen dostop do podatkov v Registru transakcijskih računov. Novi podjetniki bodo morali to sporočiti, preden bodo začeli transakcijski račun uporabljati za opravljanje dejavnosti, tisti, ki že poslujejo, pa bi to morali sporočiti banki (ta podatke posreduje na AJPES, ki register vodi) do 1. julija 2018. 

To je možno urediti izključno preko banke na kateri ima podjetnik odprt račun. V praksi bo to pomenilo, da podjetnik sporoči banki, banka sporoči na AJPES in je zadeva urejena. Vendar nekatere banke tega ne želijo narediti, saj je njihov cilj, da stranka odpre poslovni račun. Obvezno ločevanje računov zahtevajo Delavska hranilnica, NKBM, Intesa Sanpaolo, Abanka in SKB. Skupni račun omogočata NLB in Gorenjska banka. Če banka ne omogoča uporabe kombiniranega računa je možno, da komitent zamenja banko. Je pa zamenjava banke stresna, saj je v veliko primerih lahko pri banki osebno posojilo, kar pa pomeni, da menjava ni enostavna. 

S spremembo ZPlaSSIED se je razširil register transakcijskih računov, in sicer se je pri osebnih računih dodalo polje uporabnik in matična številka. Ta razširitev omogoča poročanje osebnega računa, ki se uporablja za poslovne namene in je javno objavljen v Registru TRR z oznako 'A'. Če se podjetnik odloči za en (skupni) račun, se mora zavedati, da bo:
  • račun javno objavljen na spletni strani AJPES (enako kot poslovni račun),
  • zasebne transakcije razkril računovodskemu servisu in Finančni upravi RS,
  • v banki lahko opremljen le s produkti, ki so namenjeni fizičnim osebam.

FURS, ki je prekrškovni organ, zaenkrat ciljanih nadzorov ne načrtuje, vendar se je kljub temu dobro vedeti, da je zagrožena kazen je od 500 do 5000 evrov. 

Za SPOT svetovanje Koroška:
David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.