Show menu

Investicijska konferenca ESIC 2018

9. 8. 2018
ESIC 2018 je poslovno orientiran dogodek, ki bo potekal 23. in 24. oktobra v hotelu City Maribor.

Ambicija ESIC 2018 je na enem mestu zbrati investicijski potencial Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, istočasno pa na dogodek privabiti čim več potencialnih investitorjev ter med njimi organizirati sestanke in druge oblike mreženja. Vse s ciljem, da se stkejo
poslovne povezave, ki bi omogočile realizacijo investicij.

Komu je ESIC 2018 namenjen:
 • podjetjem s pripravljenimi investicijskimi projekti, ki iščejo investitorja,
 • občinam s pripravljenimi investicijskimi projekti, ki iščejo investitorja,
 • poslovnim/industrijskim conam,
 • nepremičninskim agencijam in stečajnim upraviteljem,
 • svetovalnim podjetjem,
 • razvijalcem območij,
 • investitorjem, investicijskim skladom, poslovnim angelom.
Program ESIC 2018 zajema:
 • do 10 organiziranih individualnih sestankov v dveh dneh,
 • možnosti za mreženje in neorganizirane sestanke,
 • investicijsko konferenco.

Torek 23. oktobra:
 • konferenčni del,
 • 6 organiziranih sestankov,
 • večerja s programom »Business drink«.

Sreda 24. oktobra:
 • 4 organizirani sestanki,
 • predstavitve poslovnih con in večjih investicijskih projektov,
 • po končani prireditvi – možnost organiziranega ogleda mesta Maribor.

Registracija je 190,00 EUR*, ta vključuje:
 • prisotnost na investicijski konferenci,
 • do 10 organiziranih sestankov,
 • napitke in prigrizke med odmori,
 • kosilo,
 • sprejem z večerjo in druženjem.

* cena brez DDV

Prijave so možne do 15.10.2018 preko www.esic.si

Več informacij: 
RRA Koroška: Jana Vauh Buhvald I jana.vauh@rra-koroska.si I 05 90 85 187
RRA Koroška: Tjaša Havnik I tjasa.havnik@rra-koroska.si I 05 90 85 183