Show menu

Uspešen začetek usposabljanj s področja vsebinskega digitalnega marketinga za koroške ponudnike turističnih storitev

19. 9. 2018
V sredo, 19. 9. 2018, smo izvedli prvo delavnico programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«. Program zajema sedem praktično naravnanih delavnic s področja učinkovitega digitalnega trženja turistične ponudbe in kreiranja turističnih doživetij, ki se bodo zvrstile med septembrom in decembrom 2018. 

Več informacij o usposabljanju najdete v priloženem vabilu s programom.

Prve delavnice se je udeležilo preko dvajset ponudnikov turističnih storitev (nastanitve, doživetja, turistično informacijski centri,...). Zaradi izredno velikega zanimanja za vključitev v usposabljanje se že dogovarjamo za ponovitev izvedbe tudi za tiste ponudnike, ki jih zaradi omejenih kapacitet nismo mogli vključiti v prvo skupino.

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji. 

Več informacij o projektu sledi.

Vabilo (755 KB)