Show menu

[Članek] SPOT svetovanje Koroška: napake in tveganja, s katerimi se srečujejo mala podjetja

2. 10. 2018
Pravila za mala podjetja niso drugačna od tistih, ki veljajo za velika, a so mala podjetja za tveganja in inšpekcije bolj občutljiva. Tudi zaradi količine stvari, ki jih morajo poznati oziroma obvladati. Katera so glavna davčna tveganja za mala podjetja in samostojne podjetnike (s.p.) ter kakšne napake ti največkrat naredijo.

Pomembno je paziti na številne administrativne zahteve, od sestavin za naročilnico do pravilne ureditve delovnega prostora. Velika podjetja imajo za to zaposlene, medtem ko morajo mala sama obvladati različna področja, da izpolnijo številne zahteve, oziroma to prepustiti zunanjim izvajalcem.

Zelo pomembno je pravilno in pravočasno obračunati dajatve, saj je tveganje večje, ko gre za večje posle, sploh nepremičnine. Nepremičnina ponavadi pomeni večjo kupnino, s tem pa tudi večji obdavčeni znesek, ki je lahko napačno obračunan, zato je napaka toliko večja. Pri tem je potrebno opozoriti, da ima lahko neka malenkost pri prodajnem ali najemnem poslu popolnoma drugačne davčne posledice.

Tudi če se podjetniki zavedajo tveganj, včasih ne posvečajo dovolj pozornosti davčni strani posla. Sklepajo se veliki posli, ki pa se želijo z davčne plati rešiti hitro. A prav posli z nepremičninami dopuščajo veliko možnih rešitev in seveda davčnih posledic, ki pa jih je potrebno dobro razumeti.

O davčnih posledicah poslov je potrebno razmišljati pred sklenitvijo
Prepogosto se sklenejo pogodbeni dogovori preden se o njih obvestijo računovodje ali davčni svetovalci. Zavedati se je treba, da niti računovodja niti davčni svetovalec ne smeta omejevati ali narekovati podjetniške pobude in sklenjenih poslov, saj predstavljata le podporo poslovnemu odločanju in potem beleženju poslov, obračunavanju dajatev ter poročanju. Za sprejemanje dobrih odločitev je pomembna predvsem dobra informiranost.

Najpogostejše napake podjetij
Najpogostejše težave in napake podjetnikov:
  1. težave pri razumevanju pravil o poslovanju med povezanimi osebami: z davčnega vidika so najmanj družinski člani povezane osebe. Podjetniki ne razumejo, da s tem, ko so si dali brezobrestno posojilo, brezplačen najem, brezplačno uporabo in podobno, niso rešili davčnih tveganj;
  2. nepoznavanje pogojev, pod katerimi lahko otroci in družinski člani sodelujejo v podjetju;
  3. težave pri razumevanju potrebnih dejanj pri izterjavi in odpisih terjatev, denimo kdaj je odpis terjatev davčno priznan strošek;
  4. davčni vidiki obročnih plačil, nakupov dobroimetja in vrednostnih bonov, davčni vidiki plačevanja najemnin, pri katerih ob poteku obdobja lastništvo brezplačno preide na kupca;
  5. pravilna uporaba, evidentiranje in davčne posledice uporabe službenih vozil (osebnih in tovornih) v zasebne namene;
  6. nepoznavanje finančnih naložb – kdaj so bonitete, kdaj priznan strošek;
  7. kako pravilno odpustiti delavca, katera plačila delavcem so ugodnejša in davčno varna, kako pravilno obravnavati povračila stroškov (denimo prehrane med delom).

Vir:
https://podjetnik.finance.si/8938087/Racunovodstvo-napake-in-tveganja-s-katerimi-se-srecujejo-mala-podjetja

Za SPOT svetovanje Koroška:

David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si