Show menu

[Članek] SPOT svetovanje Koroška: Izzivi in ovire pri prodoru malih podjetij v tujino

2. 10. 2018
SPOT svetovanje Koroška: Izzivi in ovire pri prodoru malih podjetij v tujino

Eden izmed ključnih izzivov malih podjetnikov pri prodoru v tujino je nepoznavanje trgov, potreb na teh trgih ter neustrezna pripravljenost na vstop na tuje trge. Brez predhodnega preverjanja možnosti na posameznem tujem trgu, ocene vstopnih ovir in razumevanja načel delovanja določene panoge na tem trgu, zna biti vstop z izdelki ali storitvami na tuji trg pogosto preveč tvegan in zahteva vrsto nepričakovanih stroškov. Dobra raziskava trga podjetnikom prihrani veliko nepotrebnih stroškov.

Podjetnik se mora vprašati zakaj želi izvažati, kaj bi izvažal, kdo so njegovi kupci, katere prodajne poti bodo uporabili? Za dosego cilja in uspeha je potrebno dobro proučiti trg, najti prave kupce, določiti cilje in se o trgu čim bolj natančno informirati.

Ena izmed večjih napak, ki jih storijo izvozniki začetniki, je, da se lotijo preveč trgov hkrati, in to z vsemi izdelki oziroma storitvami, ki jih imajo, in ne le tistimi, s katerimi so na določenih trgih najbolj konkurenčni. 

Priporočeno je začeti s sorodnimi trgi, kjer podjetniki morda že poznajo jezik, kulturo, saj je poznavanje le tega nujno.

Potrebno se je izogniti podcenjevanju stroškov, saj lahko analiza trga in priprave trajajo dlje od pričakovanj in zato tudi stane več od prvotnih pričakovanj. Običajno je za to potrebno vključiti tudi pogoste obiske, saj se mreženje in posli sklepajo osebno, in ne na daljavo. V primeru uspeha pa je potrebno biti tudi pripravljen na povečano povpraševanje po izdelkih in storitvah, ki jih je potrebno prilagoditi ciljnim skupinam trga, ki se osvaja. 

Vir:
http://izvozniki.finance.si/8938177/Mala-podjetja-in-prodor-v-tujino-izzivi-in-ovire

Za SPOT svetovanje Koroška:

David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si