Show menu

Uspešno izvedena že druga delavnica programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«

3. 10. 2018
Danes, 3.10.2018, je bila uspešno izvedena že druga delavnica programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«. Tokrat so udeleženci pridobili kar nekaj uporabnega praktičnega znanja. Prvi del delavnice je bil namenjen TripAdvisor-ju, drugi del delavnice pa je bil posvečen Booking-u. Oba sta ključna stebra v turizmu. Kreirali so svoje profile in se naučili kako jih vsebinsko naravnati tako, da jih uporabnik najde in opazi.

Celoten program zajema sicer sedem praktično naravnanih delavnic s področja učinkovitega digitalnega trženja turistične ponudbe in kreiranja turističnih doživetij, ki se bodo zvrstile do konca meseca decembra 2018.

Tudi na drugi delavnici je bil odziv turističnih ponudnikov (nastanitve, doživetja, turistično informacijski centri,…) zelo dober in to je dokaz, da so delavnice še kako uporabne in pravilno naravnane. 

Zaradi izredno velikega zanimanja za vključitev v usposabljanje so že znani tudi termini za ponovitev izvedbe tudi za tiste ponudnike, ki jih zaradi omejenih kapacitet nismo mogli vključiti v prvo skupino. 

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji.