Show menu

EXPO REAL eden največjih investicijskih sejmov

9. 10. 2018
Glede na to, da je EXPO REAL eden največjih investicijskih sejmov v Evropi nudimo na sejmu informacije o vseh investicijskih projektih, katerih nosilci so se v preteklosti obrnili na InvestPodravje-Slovenia oz. na Mariborsko razvojno agencijo (InvestPodravje-Slovenia) ter na RRA Koroška (InvestKoroška-Slovenia). Projekti so zelo različni in se tematsko nanašajo na turistične kapacitete, poslovne stanovanjske objekte, domove za ostarele, … Dodatno nudimo informacije o prostih nepremičninah t.i. »brownfield«, prostih kapacitetah v poslovnih conah oz. zemljiščih, ki bi lahko bila primerna za različen vrste investicij: proizvodnja dejavnost, stanovanjska gradnja, poslovne nepremičnine. 

EXPO REAL nudi odlično možnost za vzpostavitev prvih kontaktov s potencialnimi investitorji in razvijalci (t.i. »developerji«) tudi za bodoče projekte. Zato aktivnosti na samem sejmu potekajo proaktivno – vzpostavljanje novih kontaktov, seznanja potencialnih investitorjev in razvijalcev z aktualnimi projekti,  vlogo pisarne za privabljanje investitorjev in možnostmi za sodelovanje tudi v prihodnosti. 

Glede na to, da 23. in 24. oktobra v Mariboru organiziramo investicijski forum ESIC 2018 – East Slovenia Investment Compass na dogodek vabimo tiste, ki bi jih utegnil dogodek interesirat – torej potencialen investitorje in t.i. »razvojnike«. 

Prisotnost in aktivna udeležba na tovrstnih dogodkih povečuje možnost, umestitve Slovenije na »investicijski radar« oz. nadomestitev prepogoste »bele lise« na investicijskih zemljevidih.