Show menu

Uspešno izvedena že tretja delavnica programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«

17. 10. 2018
Danes, 17. 10. 2018, smo bili ponovno priča uspešni izvedbi delavnice iz programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«. Spoznali smo kar nekaj korakov, kako z uspešnim nastopom na Facebooku do boljše prepoznavnosti v turizmu.

Večina udeležencev že ima svoj osebni profil, kar nekaj jih upravlja tudi poslovne facebook strani, ki smo jim danes posvetili še posebej veliko pozornosti. Spoznali smo najnovejše trende oblikovanja oglasov, nastavitve kampanij,… Skupaj smo se sprehodili tudi skozi nekaj dobrih primerov praks v turizmu. Delavnica, na temo verjetno vsem najbolj poznanega socialnega omrežja, je pri udeležencih vzbudila res veliko zanimanja.
 
Celoten program usposabljanja zajema sicer sedem praktično naravnanih delavnic s področja učinkovitega digitalnega trženja turistične ponudbe in kreiranja turističnih doživetij, ki se bodo zvrstile do konca leta 2018. Naslednja, na temo »zgodbarjenja« v turizmu - z zgodbo do nepozabnega turističnega doživetja in povečanega obiska, se nam obeta že prihodnji teden.

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji.