Show menu

Uspešno izvedena četrta delavnica programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«

24. 10. 2018
Danes je potekala že četrta delavnica v okviru programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«. Na njej smo oblikovali zgodbe za nepozabna turistična doživetja in povečanje obiska. Udeleženci so z veseljem in zanimanjem prisluhnili primerom dobrih praks, hkrati pa se na svojih konkretnih primerih posvetili tudi oblikovanju zgodb, ki pritegnejo.

Naslednja delavnica bo potekala v sredo, 7. 11. 2018, ko se bomo posvetili spoznavanju osnov ter nasvetom za učinkovito uporabo Instagrama. 

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji.