Show menu

Za nami je že peta delavnica v okviru programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«.

7. 11. 2018
Za nami je že peta delavnica v okviru programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«.

Danes so udeleženci spoznali Instagram in se posvetili temu kako z njim do povečanega turističnega obiska. Nasveti za učinkovito uporabo Instagrama v turizmu ter napake s katerimi se pri tem uporabniki soočajo, bodo zagotovo koristile pri uporabi tega socialnega omrežja v prihodnje.

Naslednja delavnica bo potekala v sredo, 21. 11. 2018, ko bomo govorili o napredni Google analitiki za kvalitetnejšo in optimalno izvedbo kampanj.

Celoten program zajema sicer sedem praktično naravnanih delavnic s področja učinkovitega digitalnega trženja turistične ponudbe in kreiranja turističnih doživetij. Pred to skupino sta le še dve, ki se bosta zvrstili do konca leta.

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji.