Show menu

Danes je potekala že šesta delavnica v okviru programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«.

21. 11. 2018
Udeleženci so spoznali napredno Google analitiko za kvalitetnejšo in optimalno izvedbo kampanj. Spoznali so kako se lotiti analize obiska spletne strani, kako opredeliti ciljne skupine in kako nastaviti osnovne prodajne cilje.

Z velikim zanimanjem so prisluhnili predavanju ter na koncu tudi zelo zavzeto postavljali vprašanja.

Zadnja delavnica bo potekala v sredo, 5. 12. 2018, ko bomo govorili o spletnemu iskalniku Google v službi turističnih ponudnikov (Ads).

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Upoštevajoč (ne)razvitost digitalnega komuniciranja destinacije, bodo aktivnosti zajemale vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji.