Show menu

Program usposabljanj »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?« uspešno izveden

5. 12. 2018
Uspešno smo izvedli še zaključno delavnico v okviru programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«.  

Na tej delavnici so udeleženci podrobneje spoznali spletni iskalnik Google v službi turističnih produktov: kako vzpostaviti nov Ads račun, kako kreirati Google kampanjo, kako izbrati prave ključne besede in kako jih pravilno zakupiti, kako napisati prodajno usmerjeni oglas in kaj je najpomembneje spremljati pri učinkovitosti Google kampanje. Uvodnim predstavitvam je sledilo praktično delo udeležencev na lastnih primerih.

Celoten program usposabljanja je sicer zajemal sedem praktično naravnanih delavnic s področja učinkovitega digitalnega trženja turistične ponudbe in kreiranja turističnih doživetij. 

Zadnje srečanje so vidno zadovoljni udeleženci sklenili z mislijo, da je bila to odlična priložnost tudi za to, da se med seboj bolje spoznajo in v prihodnje bolj povezujejo ter sodelujejo.

Ker v prvo izvedbo programa nismo mogli vključiti vseh zainteresiranih ponudnikov, število prijav je namreč bistveno preseglo razpoložljive kapacitete za učinkovito delo, se že dogovarjamo za ponovitev izvedbe v začetku naslednjega leta. 

Usposabljanje je aktivnost v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Projektne aktivnosti zajemajo vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji.