Show menu

Dodaten program usposabljanj »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?« uspešno izveden

14. 2. 2019
Včeraj smo uspešno izvedli še zaključno delavnico v okviru dodatnega programa usposabljanja »Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«. Dodaten program usposabljanja smo organizirali, ker v prvo izvedbo nismo mogli vključiti vseh zainteresiranih, saj je število prijav bistveno preseglo razpoložljive kapacitete za učinkovito delo.

Na zadnji delavnici so udeleženci podrobneje spoznali aplikaciji Booking.com in TripAdvisor kot ključ do visoke spletne prodaje. Celoten program usposabljanja je sicer zajemal štiri praktično naravnane delavnice s področja digitalnega trženja turistične ponudbe in kreiranja turističnih doživetij. 

Ob zaključku usposabljanja so udeleženci izkazali zadovoljstvo s pridobljenim znanjem, ki ga bodo lahko s pridom uporabljali v prihodnje. Hkrati je bilo sodelovanje v programu tudi odlična priložnost za to, da se spoznajo med sabo ter v prihodnje bolj povezujejo in sodelujejo. 

Usposabljanje je potekalo v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Namen projekta je turistično destinacijo Koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. Projektne aktivnosti zajemajo vzpostavitev organiziranosti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtovanje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih deležnikov turizma v destinaciji.