Show menu

Slovenski podjetniški sklad objavil štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji

27. 2. 2019
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

Slovenski podjetniški sklad objavil štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je 22.02.2019, v Ur. L. RS št. 11/2019 in na spletni strani SPS-a, objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.  

Skupno objavljenih že 6 vavčerskih pozivov

SPS je prva dva vavčerska poziva objavil 25.01.2019, in sicer Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, k tem pa dodaja še vse štiri vavčerske pozive za internacionalizacijo. V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo), katere bo SPS objavljal postopoma.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji

Naj opomnimo, da podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške nastale od 01.01.2019 dalje, rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive, pa bo HITRA!

Štirje novi vavčerji za INTERNACIONALIZACIJO:

1. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je:

- Spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih in obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. 
- Izvedba: zunanji izvajalec/zbiranje in obdelava podatkov s ciljem:
o identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, 
o ocene ustreznosti izdelkov ali storitev za potrebe tujega trga,
o priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev potrebam tujega trga.
- Cilj: povečanje konkurenčnosti MSP, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
- MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.

2. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih: 

Namen vavčerja je:

- Spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.
- Povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev.
- Cilj: pridobitev novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. 
- Povečanje konkurenčnosti MSP in s tem dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. 
- MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

3. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen vavčerja je:

- Spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).
- Spodbuditi podjetja za povezovanje s poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti.
- Cilj: povečanje možnosti prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih ter pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. 
- MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in B2B srečanj s podjetji.

4. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

 Namen vavčerja je:

- Spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini,
- Predstavitev izdelkov in storitev MSP, pridobivanje novih poslovnih kontaktov, povečanje možnosti za sklepanje poslov in prepoznavanje svoje konkurence ter trendov v posamezni panogi.
- Cilj: izboljšanje svoje konkurenčne prednosti ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
- MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija. 

Oddajte vlogo

Na že objavljene javne pozive vavčerjev (dostopni na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi) lahko podjetje odda vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

- imajo sedež v Republiki Sloveniji,
- se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
- so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
- imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
- niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

BREZPLAČNA pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov je možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/ .

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPS.


Za SPOT svetovanje Koroška:

David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.