Show menu

[SPOT NOVICA] Spodbujanje podjetnosti kot ključni element za razvoj in krepitev podjetništva v Sloveniji

28. 3. 2019
Podjetnost se zelo pogosto napačno povezuje samo z gospodarstvom in ustanavljanjem podjetij. Podjetnost je veliko širši pojem. Po definiciji Evropske unije predstavljata samoiniciativnost in podjetnost skupaj eno od osmih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Podjetnost je kompetenca, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo k zastavljenim ciljem. 

Prepogosto se zamenjujeta pojma podjetnost in podjetništvo, tudi ob nastajanju tega članka, se je marsikatera diskusija »napačno« razvijala predvsem v smislu podjetništva in spodbujanju le tega. Še najlažje bi kompetenco podjetnosti ločili od pojma podjetništvo tako, če razumemo podjetnost predvsem kot naravnanost človeka, podjetništvo pa kot poklic. Tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika podjetnost opisuje kot lastnost oziroma značilnost podjetnega človeka (npr. podjetnost in iznajdljivost mladega gospodarja), medtem ko pojem podjetništvo povezuje predvsem s prizadevanjem posameznika za dosego čim večjega finančnega uspeha ob tveganju.

Predpostavljamo torej lahko, da si vsak posameznik, ki se poda v podjetniške vode, za svoje delo želi prejeti čim boljše plačilo oz. si na trgu izboriti pogoje, ki bodo podjetju omogočali rast in razvoj. Raziskave so pokazale, da novonastala t.i. start-up podjetja, katerih namen je razvoj inovativnih proizvodov oz. storitev, nosijo velik razvojni  potencial in posledično ustvarijo kar trikrat več delovnih mest kot na primer podjetja s srednjim potencialom rasti, ter kar petnajstkrat več, kot podjetja z nizkim potencialom rasti. 

Ustvarjanje novih delovnih mest preko zagona in delovanja podjetij (predvsem start-up) je torej ključnega pomena za rast gospodarstva in prav zato si Evropska unija in država Slovenija preko različnih programov prizadevata spodbuditi nastajanje različnih, predvsem inovativnih podjetij. Tako je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z ostalimi resorji, agencijo SPIRIT, GZS in ostalimi partnerji pripravilo različne javne razpise s področja razvoja podjetnosti že v fazi izobraževanja, saj si želijo, da bi tudi šolarji, dijaki in študenti po zaključenem izobraževanju s pridobljenimi znanji in spretnostmi lažje prešli iz izobraževalnega v delovno okolje. Prav samoiniciativnost in podjetnost, ki bi se ju kot ključni kompetenci naučili tekom izobraževanja, bi lahko pomagali mladim pri vstopu na trg, ne samo kot delojemalcem ampak predvsem kot delodajalcem skozi bodoča inovativna podjetja. 

Tako lahko kot primer dobre prakse navedemo mlada podjetnika s Koroške, ki sta po končanem študiju veterine in biologije s podjetjem Dogs4motion vstopila na trg dela. Ponujata fizioterapevtske storitve za pse oz. druge male živali v centru za rehabilitacijo in hidroterapijo in na terenu, med drugim vodita tudi različne seminarje in delavnice, v koraku z industrijo 4.0 pa ponujata tudi različne spletne in izobraževalne vsebine. Tako se je na prvi spletni seminar odzvalo več kot šestdeset kupcev iz dvaindvajsetih različnih držav in petih kontinentov. Ne samo da gre za tako želeni prožen prehod med izobraževanjem in delom, podjetnika sta pred kratkim zaposlila tudi novo sodelavko in tako omogočila novo delovno mesto.

Omenjeno podjetje je bilo leta 2018 uspešno tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev, ki jih z razpisom P2 vsako leto ponudi Slovenski podjetniški sklad, ki med drugim v središče postavlja predvsem inovativnost in ustvarjalnost podjetnikov in zaposlenih. 

Inovativnost in podjetnost se torej nanašata na sposobnost posameznikov, da spreminjajo ideje v dejanja, ob tem pa se z isto mero odzovejo na morebitne inovacije, ki jih predlagajo drugi deležniki v procesu ustvarjanja. Za dosego zastavljenih ciljev morajo posamezniki znati tudi prevzeti odgovornost, imeti sposobnost načrtovanja in upravljanja projektov, ob vsem tem pa ne smejo pozabiti na kreativnost.  

Za SPOT svetovanje Koroška
David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Viri:


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

Članek (196 KB)