Show menu

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020

12. 4. 2019
RRA KOROŠKA Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d.o.o. je tudi v šolskem/študijskem letu 2018/2019 v instrument Regijske štipendijske sheme vključila kar 70 novih štipendistov v sodelovanju s  delodajalci Koroške regije. 

Kot razvojno naravnana inštitucija, ki z mnogimi projekti prispeva k razvoju regije na različnih področjih, s pomočjo instrumenta Regijske štipendijske sheme Koroška, imenovanim tudi RŠS Koroška, vpliva na razvoj človeških virov in gospodarstva. Kajti delodajalcem, ki se prijavijo na javni razpis, sofinancira kadrovske štipendije za tiste poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo in po končanem šolanju te kadre tudi zaposlijo. 

Sredstva za izvajanje instrumenta RŠS v Koroški regiji je RRA Koroška pridobila na podlagi prijave na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2017 in so za sofinanciranje kadrovskih štipendij na voljo vse do konca leta 2022. Zagotavljata jih Republika Slovenija in Evropski socialni sklad. Samo v okviru treh javnih razpisov, ki smo jih izvedli v tem programskem obdobju od leta 2017 smo sklenili pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij že z 84 delodajalci za 272 dijakov in študentov. Seveda pa se je instrument RŠS izvajal že prej, od leta 2005 do danes je bilo v instrument sofinanciranja kadrovskih štipendij v Koroški regiji  vključenih že 823 mladih in preko 200 delodajalcev.

Ugotavljamo tudi, da se podjetja povezujejo z izobraževalnimi inštitucijami, da bi si zagotovila ustrezen kader. Ključni cilj je vsekakor zaposlitev dijakov in študentov pri delodajalcih v Koroški regiji, saj želimo ohraniti ne samo mlade perspektivne kadre, ampak tudi prebivalce v regiji, saj se število teh iz leta v leto zmanjšuje. 

Delodajalci že imajo možnost prijave na Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020, z namenom, da proste potrebe po kadrovskih štipendijah objavimo na naši spletni strani in spletni IZMENJEVALNICI Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Na ta način informiramo dijake in študente o prostih kadrovskih štipendijah delodajalcev v regiji. 

Zadovoljni smo, da ustvarjamo uspešne zgodbe skupaj z vami.

 Jasmina Pungartnik