Show menu

[SPOT svetovanje KOROŠKA] USPOSABLJANJE S PODROČJA DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA

23. 8. 2019
Usposabljanje v trajanju 12 šolskih ur se bo izvajalo v torek 17.9.2019 in sredo 18.9.2019 od 8.00 do 13.00 ure, v prostorih Šolskega centra Ravne na Koroškem, Višje strokovne šole, Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem – nasproti glavne avtobusne postaje na Ravnah na Koroškem.

Vsebina usposabljanja:
1. dan
 • NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
 • OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).
 • POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).
 • BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

2. dan 
 • Temeljna računovodska izkaza – BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) - osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?
 • POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):
  • pogodba o poslovodenju,
  • prokura,
  • podjemna pogodba,
  • avtorska pogodba,
  • pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev,
  • študentsko delo,
  • kratkotrajno delo.
 • OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).
 • RAZPRAVA.

Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.


Organizator: SPOT svetovanje KOROŠKA 

Izvajalec: Računovodsko izobraževanje,  Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice

Obvezne pisne prijave/odjave na: spot.koroska@gmail.com do petka 13.9.2019.

Dodatne informacije lahko dobite pri Danijeli Uran na telefonski št.: 064 263 784 ali 064 277 968.


SPOT svetovanje Koroška

Vabilo (246 KB)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«