Show menu

V novo šolsko/študijsko leto 2019/2020 zakorakala tudi Regijska štipendijska shema Koroška

3. 9. 2019
Pozdravljeni, 

šolsko/študijsko leto 2018/2019 se zaključuje in pred nami je novo šolsko/študijsko leto 2019/2020, ko morajo delodajalci Regijske štipendijske sheme (RŠS) za uveljavljanje nadaljnjega sofinanciranja kadrovskih štipendij pripraviti Vlogo za sklenitev aneksa k pogodbi o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu in priložiti ustrezna dokazila, v skladu z e-navodili posredovanimi s strani vodje projekta RŠS, Jasmine Pungartnik. Uporabni obrazci za delodajalce so prav tako na voljo na tej spletni strani pod rubriko ŠTIPENDIJE => Uporabni obrazci. Na podlagi obravnave vlog delodajalcev ter posredovanih dokazil za njihove že vključene štipendiste, bo RRA Koroška z delodajalci sklenila Anekse k pogodbi o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem za novo š. leto 2019/2020.
 
Pod rubriko ŠTIPENDIJE => Razpisi pa je že objavljen tudi JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020, kamor lahko delodajalci prijavijo z že izbranimi kandidati (dijaki in študenti) in lahko pridobijo možnost sofinanciranja kadrovske štipendije RŠS, od 14. 10. 2019 dalje, ko bomo na enakem mestu objavili tudi razpisno dokumentacijo oz. obrazce za prijavo na javni razpis in priloge.
 
Mladi (dijaki in študenti) si lahko pod rubriko ŠTIPENDIJE => Proste kadrovske štipendije delodajalcev Koroške regije 2019/2020 ogledajo proste kadrovske štipendije delodajalcev za š. leto 2019/2020 in se za dogovor o možnosti štipendiranja usmerijo neposredno nanje.
 
Naj omenimo da je RŠS razvojno naravnan instrument – gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, po katerih so izkazali potrebe. Štipendist se nato po zaključku izobraževanja na stopnji, za katero je prejemal sofinancirano kadrovsko štipendijo pri delodajalcu v Koroški regiji, zaposli.
Z instrumentom, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad spodbujamo razvoj človeških virov in razvoj gospodarstva za skladnejši razvoj regij, z njim usklajujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost.
 
Vabljeni k sodelovanju.
 
 
Projektna vodja RŠS, Jasmina Pungartnik