Show menu

[SPOT svetovanje Koroška ] Gradbena zakonodaja za gradbince

19. 9. 2019
SPOT svetovanje Koroška pripravlja brezplačno informativno promocijsko delavnico za obstoječa podjetja:
Gradbena zakonodaja za gradbince (podjetnike na področju gradbenih dejavnosti)

Gradbena zakonodaja se nenehno spreminja. Največja sprememba je bila uveljavljena z začetkom veljavnosti novega gradbenega zakona v lanskem letu, ki je prinesel veliko novosti na področju predpisov za podjetnike na področju gradbenih dejavnosti. Zaradi novosti so podjetniki, gre predvsem za mikro podjetja, še vedno premalo seznanjeni s spremembami, ki so se zgodile in njihovimi obveznostmi.

Na delavnici se bodo predstavila različna področja veljavne zakonodaje s področja gradbenih dejavnosti. Težišče bo na Gradbenem zakonu. Poudarki pa tudi na Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Zakonu o prostorskem načrtovanju.

Na delavnici se bo podala naslednja vsebina:
 • bistvene novosti prostorske zakonodaje
 • lokacijska preveritev, OPPN, OPN, RPN, DPN
 • komunalni prispevek (nova Uredba) in pogodba o opremljanju kom. opreme
 • taksa za neizkoriščena stavbna zemljišča
 • obveznosti udeležencev pri graditvi: projektanta, nadzornika in izvajalca, ki so pomembne z vidika naročnika
 • obveznosti investitorja kot naročnika projektanta ter nadzornika pri graditvi objektov
 • obveznosti izvajalca in vodje del, vodje gradnje
 • kaj vse mora vsebovati gradbena pogodba po novi zakonodaji
 • sklenitev projektantske pogodbe - obveznosti projektantov in vodje projekta
 • sklenitev pogodbe za nadzor obveznosti nadzornika, vodje nadzora
 • sklenitev pogodbe z izvajalcem, preveritev pogojev, usposobljenosti
 • dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja
 • način opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev
 • opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti
 • zavarovanje odgovornosti za škodo

Za udeležbo na delavnici bo možno uveljavljati priznavanje kreditnih točk za člane IZS/ZAPS.

Kdaj: četrtek, 26.9.2019, ob 9:00 uri
Trajanje: 2,5 ure
Kje: v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec - MPIK, Ozare 19, Slovenj Gradec (1. nadstropje – predavalnica 9.A).
Predavateljica: Helena Kovač u.d.i.a. (Svetovanje in izobraževanje, Helena Kovač s.p.)Prijave: obvezne pisne prijave na info@podjetniskicenter-sg.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon), do 24.9.2019, dodatne informacije: 02/88 42 927 ali na 051 819 440.
Delavnica je za udeležence brezplačna. Prosimo, da se udeleženci čim prej prijavite.

Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«