Show menu

Danes je potekala seja Razvojnega sveta Koroške regije in Sveta Koroške regije, kjer smo obravnavali osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021 - 2027.

22. 11. 2019
Razvojni svet Koroške regije in Svet Koroške regije sta se na svojih sejah seznanila z osnutkom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo za programsko obdobje 2021-2027.

Strateški del RRP 2021-2017 vsebuje analitični povzetek stanja razvoja regije, ki je izdelan na osnovi dostopnih statističnih podatkov. V nadaljevanju so predstavljeni razvojni izzivi Koroške regije z razvojnimi prioritetami in ukrepi za dosego zmanjšanja razvojnega zaostanka za bolj razvitimi regijami v Sloveniji in za vzpostavitev uspešnega, ustvarjalnega in povezanega okolja za življenje vseh prebivalcev v regiji.