Show menu

[SPOT DELAVNICA] Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov

19. 2. 2020
SPOT delavnica: Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov

Svetovalna točka SPOT svetovanje Koroška v sodelovanju in izvedbi z Projektno enoto Inšpektorata RS za delo (IRSD) organizira in vabi na brezplačno delavnico za podjetnike. 

Delavnico izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo v okviru projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. 

Delavnica je namenjena delodajalcem, še posebej manjšim delodajalcem, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv. 

VSEBINA DELAVNICE:

1. DEL: Obveznosti delodajalcev pri zaposlovanju in možni konflikti (praktični primeri iz postopkov posredovanja oziroma mediacije) - mag. Polona Grobelnik Jurjovič, univ. dipl. pravnica, IRSD
- načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu, s poudarkom na mirnem reševanju konfliktov,
- praktične izkušnje z mediacij oz. posredovanj projektne enote IRSD v treh letih izvajanja projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu (praktični primeri s področja sklenitve delovnega  razmerja in drugih oblik dela, izplačila plače, regresa, itn.).

2. DEL: Varnost in zdravje pri delu pri drugih oblikah dela ( zakonodaja, obveznosti, odgovornosti, ukrepi, dokumentacija) - Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
- samozaposlene osebe/ prekarno delo,
- dijaki in študenti,
- posredovanje dela delavcev drugim delodajalcem,
- druge oblike.

TERMIN IN LOKACIJA:

Sreda, 18.03.2020 od 11.00 do 14.00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (3. nadstropje, P1). 

Obvezne pisne prijave na info@podjetniskicenter-sg.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon), do 16.03.2020.

Za več informaciji smo na razpolago na info@podjetniskicenter-sg.si.

Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«