Show menu

PREKLICANO! - SPOT VABILO: »Dobra higienska praksa oz. načela HACCP« četrtek, 12. 03. in 26 . 03. 2020

26. 2. 2020
Poslovna točka SPOT svetovanje KOROŠKA vabi na brezplačno 2-dnevno usposabljanje za potencialne podjetnike in delujoča podjetja: »Dobra higienska praksa oz. načela HACCP«

Kdaj? v četrtek, 12. 03. in 26 . 03. 2020
Kje? v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

Usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezni upoštevati načela sistema HACCP. 

Usposabljanje za odgovorne in ostale osebe, ki delajo v prometu in proizvodnji z živili se izvaja na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in vse ostale veljavne zakonodaje s področja živil in materialov, ki prihajajo v stik z živili.

VSEBINA DELAVNICE:

• Slovenska in EU zakonodaja na področju proizvodnje, prometa in prodaje živil (navedba porekla sestavin);
• Obveznosti prevoznikov živil;
• Varna prehrana in dejavniki tveganja (fizikalni, kemijski in mikrobiološki);
• Dobra proizvodnja praksa (postopki dela z živili – nabava, pravilno rokovanje z živili (hladna veriga), križna kontaminacija, shranjevanje, toplotna obdelava, pravilno odtajevanje, porcioniranje, sledljivost, validacija,….); čiščenje (postopki, vrste čiščenja, rokovanje s čistili,..);
• Dobra higienska praksa (osebna higiena, delovna obleka, higiena rok-kdaj, kako, zakaj jih je potrebno umivati);
• Mikrobiološka merila;
• Označevanje živil (alergeni, akrilamid, transmaščobne kisline, energijsko hranilne vrednosti, Informacije o alergenih pri nepredpakiranih živilih) – dopolnitev  HACCP dokumentacije;
• Vodenje HACCP dokumentacije, prilagoditve dokumentacije in verifikacija;
• Inšpekcijski nadzor, najpogostejša neskladja ugotovljena med notranjim in inšpekcijskim nadzorom;
• Preventivni ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionele v hišnem vodovodnem omrežju (HVO);
• Pregled novosti, ki jih zajemajo Priporočila NIJZ RS v zvezi s preprečevanjem legioneloz;
• Implementacija načrtov preprečevanja razvoja legionel v praksi;
• Praktični primeri izdelave načrta.

Izvajalec/ka: TRIS svetovanje, Sonja Čeferin Tomaš s.p.

TERMIN IN LOKACIJA:

Četrtek, 12. 03. in 26. 03. 2020, od 9:00 do 14:00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nadstropje, P - 9 A).

PRIJAVE: 

Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:

• do ponedeljka, 09. 03. 2019 po elektronski pošti na e-naslov: 
info@podjetniskicenter-sg.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon),
• vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 02/ 88 42 927 ali na 051 819 440.

Potrdilo prejmejo udeleženci, ki bodo na usposabljanju »Dobra higienska praksa oz. načela HACCP«
prisotni oba dneva.

Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«