Show menu

[OBVESTILO] Približuje se rok za oddajo letnih poročil!

11. 3. 2020
[OBVESTILO] Zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 se prestavi rok za predložitev letnih poročil na 31. maj 2020.


Približuje se rok za oddajo podatkov iz letnih poročil za leto 2019. V koroški regiji je za predložitev zavezanih 4.177 poslovnih subjektov. 

Zakonsko predpisan rok predložitve podatkov iz letnega poročila za namen državne statistike in v nekaterih primerih tudi za namen javne objave se za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge, društva in politične stranke izteče v torek, 31. 3. 2020, ob polnoči. Isto velja za prostovoljske organizacije (gospodarske družbe, zadruge in društva), ki morajo predložiti tudi poročila o prostovoljstvu za leto 2019. Notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni in kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja niso ustanovljeni kot pravne osebe oziroma nimajo statusa samostojnega podjetnika, zato niso zavezani za predložitev letnega poročila AJPES. 

Aplikacija za vnos podatkov iz letnih poročil je uporabnikom na voljo že od 14. 1. 2020, zato vabimo vse zavezance, da obveznost čim prej izpolnijo. Zoper vse poslovne subjekte, ki letnega poročila za leto 2019 ne bodo predložili do zakonsko določenega roka, bo AJPES na podlagi Zakona o plačilnem prometu in materialnih predpisov uvedel prekrškovni postopek.

V koroški regiji je 4.177 poslovnih subjektov, ki so zavezani za predložitev letnega poročila in 1.073 podjetnikov, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (normiranci). 

Kako lahko pridobim bonitetno oceno, če sem samostojni podjetnik – normiranec?

Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen in je pogosto določena kot vstopni pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. Uporablja se za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in je nepogrešljiva pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.

Pri podjetnikih, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (samostojni podjetniki - normiranci) in svojih letnih poročil v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) niso dolžni predložiti AJPES, pa se pojavi težava, saj bonitetne ocene brez podatkov iz predloženega letnega poročila ni mogoče izračunati. 

AJPES lahko samostojnemu podjetniku - normirancu izdela bonitetno oceno pod pogojem, da le-ta do roka za oddajo letnih poročil (najkasneje do konca meseca marca za preteklo leto) pošlje pristojni izpostavi AJPES pisno vlogo oziroma obvestilo, da posluje kot normiranec in da kljub temu želi oddati letno poročilo za preteklo poslovno leto. Bonitetne ocene na podlagi podatkov iz letnih poročil za preteklo leto se določijo vsako leto v mesecu maju in se med letom ažurirajo glede na razpoložljive podatke o poslovanju. 

Sicer pa vsi samostojni podjetniki, tudi normiranci, lahko pridobijo informacijo o tekoči plačilni sposobnosti (bonitetno informacijo BON-2), ki vsebuje podatke o  obsegu poslovanja na poslovnih računih, znesku blokad ter številu dni z  blokiranim računom v zadnjih 6 mesecih in se uporablja za dokazovanje v postopkih javnega naročanja, pri nakupih ali za preverjanje realne možnosti poplačila zapadlih obveznosti njihovih dolžnikov.

Za preverjanje poslovanja obstoječih in novih poslovnih partnerjev AJPES nudi analitično spletno orodje Fi=Po finančni pomočnik, ki omogoča hiter pregled poslovanja podjetja in nudi obilico uradnih podatkov, kazalnikov in informacij. Ponuja možnost izdelave poglobljenih analiz, priprave seznamov za trženje, izvoz seznamov in podatkov, pripravo agregiranih podatkov o poslovanju poslovnih subjektov na nivoju dejavnosti, regij, občin in celotnega gospodarstva. Zainteresirani naročniki naj pokličejo na AJPES, izpostavo Velenje, saj do konca marca lahko pridobijo ugoden popust. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 03 898 75 00.

Avtor in vir:
Tanja Žnidarko,
vodja AJPES, izpostave Velenje