Show menu

Sklop MPIK Delavnic, junij 2020: S 3D modeliranjem in 3D tiskanjem od ideje do končnega izdelka