Show menu

Vzpostavljena operativna ekipa za prepoznavanje investicijskih priložnosti na regionalni ravni

7. 7. 2020
"Zaznali smo, da je v Sloveniji ekosistem, ki skrbi za internacionalizacijo in tuje neposredne investicije precej nepovezan. Investicijske priložnosti, ki bi lahko bile zanimive tako za tuje kot tudi domače investitorje, so predstavljene pretežno nekakovostno, saj so podatki nepopolni in predvsem neažurni. Sistemska rešitev, ki bi omogočala identifikacijo investicijskih priložnosti, zajem relevantnih podatkov v centralno bazo in njihovo periodično ažuracijo, ne obstaja," je povedal Gorazd Orešek, vodja projekta na SPIRIT Slovenija.

Zato so na SPIRIT Slovenija  k sodelovanju povabili Regionalne razvojne agencije, katerih člani bodo bedeli nad ažurnostjo in pretočnostjo podatkov oziroma informacij iz lokalne in regionalne na državno raven in obratno. Vsak član vzpostavljene skupine bo zadolžen za spremljanje dogajanja na področju nacionalnih usmeritev ter strateških usmeritev gospodarstva in občin znotraj svoje regije in širše. To mu bo omogočilo edinstven vpogled in sposobnost prepoznavanja potencialnih investicijskih priložnosti, perspektivnih startup/scaleup podjetij in drugih inovativnih podjetij ter gospodarskih subjektov s potencialom širitve.

Podatki se bodo zbirali v centralni bazi podatkov, kjer bodo v primerni obliki dostopni vsem potencialnim investitorjem in drugi zainteresirani javnosti. Za ustrezen prenos podatkov bo skupina izvajala tudi aktivnosti namenjene promociji investicijskih priložnosti in poslovnega okolja ter nalog samega regionalega skrbištva. Na ta način bodo pripomogli k dvigu kompetenc na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na regionalni ravni ter posledično povečali število realiziranih investicij, delovnih mest in izvozno orientiranih podjetij.

Skrbnica za KOROŠKO REGIJO je v okviru RRA Koroška, naša sodelavka Tjaša Havnik.