Show menu

[USPOSABLJANJE SPOT] S PODROČJA DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA ZA POTENCIALNE PODJETNIKE TER ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA...

10. 7. 2020
V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška vabi na dvodnevno brezplačno usposabljanje s področja DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA ZA POTENCIALNE PODJETNIKE TER ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA.

Izvajalka usposabljanja bo: Računovodsko izobraževanje,  Jana Galič s.p., Lamutova ulica 21, 8250 Brežice.

Kdaj? v sredo, 02.09.2020 in v četrtek, 03.09.2020 od 09.00 do 14.00 ure,
Kje? v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (predavalnica 9a, 1. nadstropje)

Udeleženci prejmejo gradivo Power Point prezentacijo.

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V SREDO, 02.09.2020:

od 9.00 do 14.00
- NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
- OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).
- POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).
- BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V ČETRTEK, 03.09.2020:

od 9.00 do 14.00
- Temeljna računovodska izkaza – BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) -osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?
- POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):
pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.
- OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).
- RAZPRAVA.
- Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.PRIJAVE: 
Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslov: spot.koroska@gmail.com ali po telefonu na telefonski številki: 064 263 784 ali 064 277 968 najkasneje do ponedeljka, 24.8.2020. 

Ob prijavi navedite naslednje obvezne podatke:
- ime in priimek udeleženca,
- ime podjetja,
- telefonsko številko in e-pošto.

Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja. 

Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Pohitite s prijavo, ker je število mest omejeno.

Vljudno vabljeni!

Organizator dogodka:

SPOT svetovanje KOROŠKA
Za RRA Koroška d.o.o..

Danijela Uran, podjetniška svetovalka

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«