Show menu

Tudi uradno se je pričel projekt Pohorka

2. 11. 2020
»Z odobritvijo evropskega sofinanciranja projekta Pohorka je bil storjen pomemben korak naprej pri prizadevanjih za vzdržen in sonaraven razvoj Pohorja. Z aktivnostmi, ki bodo trajale do sredine leta 2023, bomo naslavljali sedem kvalifikacijskih habitatnih tipov in šest kvalifikacijskih živalskih vrst na območju Natura 2000. S tem nadaljujemo in nadgrajujemo aktivnosti ter dobre prakse že izvedenih projektov na projektnem območju.

Prijavitelj projekta je RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o. Partnerji v projektu pa


 S projektom bomo:
  • Nadgradili bomo poznavanje ciljnih vrst in habitanih tipov.
  • Izboljšali bomo strukture bistvenih gozdnih, vodnih in travniških habitatov.
  • Pilotno bomo izvajali neposredni nadzor v naravi.
  • S sanacijo planinskih poti bomo omejevali neželene vplive na naravo.
  • Z nadgradnjo interpretacije na Kopah, Rogli in Treh Kraljih bomo približali varstvo narave obiskovalcem.