Show menu

Novice

18. 10. 2019

Subjekti spodbujanja regionalnega razvoja (12 regionalnih razvojnih agencij) bodo tudi letos vključili v instrument Regijska štipendijska shema številne mlade (dijake in študente)

Regionalne razvojne agencije, ki si z najrazličnejšimi projekti prizadevajo pozitivno vplivati na razvoj regij, v šolskem/študijskem letu 2019/2020 zopet razpisujejo Javne razpise za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema.
Preberi več
7. 10. 2019

MPIK Dogodek, 21.10.2019: Praktične rešitve za obvladovanje pravnih tveganj pri start-upih & podjetjih

Dogodek je namenjen praktičnemu pregledu pravnih tveganj, ki so jim izpostavljeni start-upi oz. podjetja, zanimiv pa bo tudi za potencialne podjetnike, ki so še v fazi razvoja lastne poslovne ideje.
Preberi več
1. 10. 2019

[SPOT svetovanje Koroška] Vabilo na dogodek: »Odpiranje poslovnih priložnosti: 5. poslovni forum za internacionalizacijo poslovanja – Banja Vrućica«

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška vabi na udeležitev dogodka: Odpiranje poslovnih priložnosti: 5. poslovni forum za internacionalizacijo poslovanja – Banja Vrućica (Bosna in Hercegovina). Sodelovanje na konferenci je odlična priložnost, da svoje stike navežemo na tuji trg in razširimo obzorja poslovanja.
Preberi več
30. 9. 2019

12. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

Na Inštitutu »Jožef Stefan« bo med 9. in 11. oktobrom 2019 v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij potekala 12. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, ki je namenjena spodbujanju sodelovanja med raziskovalci in podjetniki.
Preberi več
19. 9. 2019

[SPOT članek] Podjetniki pozor! Kazni za tista podjetja, ki niso vpisana v Register dejanskih lastnikov

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Subjektom, ki lastništva še niso vpisali je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storijo v roku 30 dni od prejema poziva.
Preberi več
19. 9. 2019

[SPOT svetovanje Koroška ] Gradbena zakonodaja za gradbince

Na delavnici se bodo predstavila različna področja veljavne zakonodaje s področja gradbenih dejavnosti. Težišče bo na Gradbenem zakonu. Poudarki pa tudi na Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Zakonu o prostorskem načrtovanju.
Preberi več
9. 9. 2019

MPIK Zajtrk, 25.9.2019: Predstavitev kluba Poslovni angeli Slovenije

Namen kluba Poslovni angeli Slovenije je povezovanje poslovnih angelov z ustreznimi startupi, njihove investicije pa znašajo med cca. 50.000 in 400.000 €. Tokrat se bodo prvič predstavili na Koroškem!
Preberi več
6. 9. 2019

Podjetna Slovenija 2019

Slovenski podjetniški sklad tudi letos skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira večji dogodek PODJETNA SLOVENIJA 2019, ki bo potekal v sklopu 52. Mednarodnga sejma obrti in podjetnosti 2019 v Celju.
Preberi več
4. 9. 2019

SPOT svetovanje KOROŠKA organizira brezplačno delavnico s področja davkov in računovodstva ter individualna svetovanja: » IMAM S.P. – OSNOVE, KI JIH MORAM POZNATI «

SPOT svetovanje KOROŠKA organizira brezplačno delavnico s področja davkov in računovodstva ter individualna svetovanja: » IMAM S.P. – OSNOVE, KI JIH MORAM POZNATI «
Preberi več
4. 9. 2019

Javni razpis za izvedbo spodbujanja samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2019

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2019 (Ur. Glasilo slovenskih občin št. 15/19) in Pravilnika o spodbujanju samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem (Ur.l. RS, št. 39/19) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).
Preberi več