Show menu

Novice

25. 11. 2019

MPIK Dogodek, 10.12.2019: Zgodbe koroških startup-ov, ki jih morate slišati

Kolikokrat ste v zadnjem letu slišali, da se na Koroškem nič ne da? Da ni pravih pogojev? Da ni ljudi? Da se dobre zgodbe dogajajo le drugod? S tokratnim MPIK Dogodkom želimo pokazati, da temu ni čisto tako. In da kljub dejstvu, da so pogoji za uspeh velikokrat daleč od idealnih, obstaja mnogo dobrih podjetniških zgodb, ki jih je vredno predstaviti kot vzpodbudo in navdih.
Preberi več
22. 11. 2019

Danes je potekala seja Razvojnega sveta Koroške regije in Sveta Koroške regije, kjer smo obravnavali osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021 - 2027.

Danes je potekala seja Razvojnega sveta Koroške regije in Sveta Koroške regije, kjer smo obravnavali osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021 - 2027.
Preberi več
14. 11. 2019

[SPOT članek] Normiranci! Kako lahko pridobite bonitetno oceno

Bonitetne ocene AJPES služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in so nepogrešljive pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev. Dobra bonitetna ocena je pomembna konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini.
Preberi več
13. 11. 2019

[USPOSABLJANJE SPOT] TIME MANAGEMENT (UPRAVLJANJE S ČASOM) IN VODENJE ZAPOSLENIH

Poslovna točka SPOT svetovanje KOROŠKA vabi na brezplačno 2-dnevno usposabljanje za delujoča podjetja: TIME MANAGEMENT (UPRAVLJANJE S ČASOM) IN VODENJE ZAPOSLENIH
Preberi več
11. 11. 2019

[VABILO SPOT] Ogled dobrih praks in novosti na področju predelave polimernih materialov in avtomobilske industrije

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. v imenu SPOT svetovanje Koroška ter v sodelovanju s Fakulteto za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec vabi na ogled dobrih praks in novosti na področju predelave polimernih materialov in avtomobilske industrije v Avstrijo.
Preberi več
11. 11. 2019

[SPOT DOGODEK] Kako do nepovratnih sredstev za digitalizacijo vašega podjetja?

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. v imenu SPOT svetovanje Koroška ter v sodelovanju z DIH Slovenija (Digitalno inovativno stičišče Slovenije) vabi na delavnico "Kako do nepovratnih sredstev za digitalizacijo vašega podjetja"
Preberi več
30. 10. 2019

MPIK Dogodek, 21.11.2019: Digitalizacija podjetij – rešitve, dobre prakse in možnosti sofinanciranja

Pridružite se nam na dogodku, na katerem boste spoznali pomen digitalizacije za podjetja, rešitve, dobre prakse in priložnosti na področju digitalizacije ter seveda nepovratne finančne vire, ki so na voljo za uvedbo digitalizacije v poslovanje.
Preberi več
22. 10. 2019

Izvedba poslovnega srečanja SeeMeet Slovenia 2019

Med 16. in 17. oktobrom se je v Mariboru izvedlo dvodnevno poslovno srečanje Jugovzhodne Evrope pod imenom SEE MEET Slovenia 2019 – SouthEast Europe Business B2B gathering, ki se ga je udeležilo 190 udeležencev iz štirinajstih držav. Seveda smo prisotni tudi predstavniki RRA Koroška in zadovoljni smo, da se je dogodka udeležilo tudi kar nekaj podjetij naše regije. Glede na prejete odzive imajo podjetniki dobre vtise in že izkazujejo zanimanje, da se bodo dogodka udeležili tudi prihodnje leto. Temu je zagotovo pripomogla tudi navzočnost predstavnikov YASKAWA ter REVOZA.
Preberi več
18. 10. 2019

Subjekti spodbujanja regionalnega razvoja (12 regionalnih razvojnih agencij) bodo tudi letos vključili v instrument Regijska štipendijska shema številne mlade (dijake in študente)

Regionalne razvojne agencije, ki si z najrazličnejšimi projekti prizadevajo pozitivno vplivati na razvoj regij, v šolskem/študijskem letu 2019/2020 zopet razpisujejo Javne razpise za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema.
Preberi več
7. 10. 2019

MPIK Dogodek, 21.10.2019: Praktične rešitve za obvladovanje pravnih tveganj pri start-upih & podjetjih

Dogodek je namenjen praktičnemu pregledu pravnih tveganj, ki so jim izpostavljeni start-upi oz. podjetja, zanimiv pa bo tudi za potencialne podjetnike, ki so še v fazi razvoja lastne poslovne ideje.
Preberi več