Show menu

Ostali razpisi

23. 10. 2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018–2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018–2020 na vseh znanstvenih področjih.
Preberi več
23. 10. 2017

2. dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«

Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga.
Preberi več
23. 10. 2017

Izbor projekta javnega razpisa za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito
Preberi več
23. 10. 2017

Drugi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.
Preberi več
23. 10. 2017

Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.
Preberi več
23. 10. 2017

Prvi javni razpis za »Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«

Predmet javnega razpisa: predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.
Preberi več
23. 10. 2017

Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.
Preberi več
23. 10. 2017

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VP-18-21 (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)
Preberi več
23. 10. 2017

Obvestilo o objavi Javnega poziva za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju

Obvestilo o objavi Javnega poziva za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka JPP–POM2018) (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)
Preberi več
23. 10. 2017

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JR-DŠ-2018) (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)
Preberi več