Show menu

Ostali razpisi

11. 8. 2017

Javni razpis za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017–2021

Namen javnega razpisa je zagotavljanje spodbud za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih.
Preberi več
11. 8. 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva s poudarkom na zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok

Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih romskih skupin. Predmet razpisa so vsebine, ki se nanašajo na spolno vzgojo, skrb za splošno in osebno higieno, kontracepcijo, samopregledovanje dojk, zdravstveno, socialno in pravno varstvo mladoletnih mater in njihovih otrok, vlogo ženske v povezavi z njenimi pravicami o odločanju o rojstvu, odnosu do in vzgoji otrok. Posebna pozornost se nameni pogostim nosečnostim in splavom mladoletnih deklet ter kroničnim boleznim dihal majhnih otrok.
Preberi več
7. 8. 2017

Javni razpis»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«

Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta 3 prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).
Preberi več
7. 8. 2017

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.
Preberi več
31. 7. 2017

Obvestilo (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2017. (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Preberi več
31. 7. 2017

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin in stavbnega zemljišča

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017) Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)
Preberi več
31. 7. 2017

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ...

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju upravne enote Šentjur pri Celju, ki se financira iz proračunskih sredstev (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)
Preberi več
31. 7. 2017

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017...

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)
Preberi več
31. 7. 2017

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep 4.1) je v skladu s prvim in tretjim odstavkom 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47, v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi).
Preberi več
31. 7. 2017

Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izbranega projekta, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 5 let, za delodajalce vzpostavljen model ocene tveganja, ki bo upošteval vse starostne skupine.
Preberi več