Show menu

Ostali razpisi

18. 2. 2019

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Slovenj Gradec-PrP-2019) (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2019«

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2019« (oznaka: JR1–RSK OŠ in SŠ–2019) (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019« (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020 (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Peti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

Peti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
14. 2. 2019

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-424/2018 (Ur. list št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019)
Preberi več
14. 2. 2019

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Ur. list št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) št. 430-1147/2018, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) št. 430-1147/2018, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« , objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/18, pod objavo Ob-2667/18, z dne 17. 8. 2018
Preberi več