Show menu

Ostali razpisi

20. 3. 2017

Javni razpis SK200 2017 – Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
Preberi več
20. 3. 2017

Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja. Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij).
Preberi več
20. 3. 2017

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov (izvedenih od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017) in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017:
Preberi več
13. 3. 2017

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017) (Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017) http://www.akos-rs.si/javni-razpis-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-za-zagotavljanje-javnih-komunikacijskih-storitev-v-radiofrekvencnem-pasu-3500-mhz-za-lokalno-uporabo
Preberi več
13. 3. 2017

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017 (oznaka: JR2–USP–2017)

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017 (oznaka: JR2–USP–2017) (Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017)
Preberi več
13. 3. 2017

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. Prijavitelj lahko na osnovi tega javnega razpisa zaprosi za sofinanciranje ene operacije, ki vključuje pridobitev največ dveh certifikatov za sisteme vodenja in največ enega certifikata za skladnost proizvodov.
Preberi več
13. 3. 2017

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Na javni razpis FWF avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta, v skladu z določili FWF pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta in jo odda na FWF
Preberi več
13. 3. 2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017 in sicer za članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih – B1,udeležbe slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj – B2.
Preberi več
13. 3. 2017

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz RS in ZDA, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta RS in ZDA.
Preberi več
13. 3. 2017

Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017
Preberi več