Show menu

Ostali razpisi

24. 4. 2017

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2017/2018.
Preberi več
24. 4. 2017

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev,ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Preberi več
24. 4. 2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019 (

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018–2019.
Preberi več
24. 4. 2017

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2017«

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2017« (oznaka: JR5–RSK OŠ in SŠ–2017) (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017) http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/
Preberi več
24. 4. 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017, JR-PRS2017

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017, JR-PRS2017 (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017) http://www.un.gov.si/fileadmin/un.gov.si/pageuploads/JR_PRS2017_objava.pdf
Preberi več
24. 4. 2017

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi

Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/17), kjer se je rok za oddajo vlog zaključil dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi
Preberi več
24. 4. 2017

Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov, v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti
Preberi več
24. 4. 2017

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Preberi več
24. 4. 2017

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin tehnični kamen ...

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin tehnični kamen – apnenec, apnenec za industrijske namene in kalcit na raziskovalnem prostoru »Stahovica – Grohat« v Občini Kamnik (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017)
Preberi več
18. 4. 2017

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018
Preberi več