Show menu

Ostali razpisi

19. 8. 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slo-venskih kratkometražnih filmskih projektov – 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slo-venskih kratkometražnih filmskih projektov – 2019 (Ur. list št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019)
Preberi več
12. 8. 2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (Ur. list št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019)
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2019 (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Predmet produkta je semenski kapital so-investira-nje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022)

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-vati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2)

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020.
Preberi več
5. 8. 2019

Sprememba javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Sprememba javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019) Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Preberi več
5. 8. 2019

Spremembe javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Spremembe javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019) Roki za oddajo vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019.
Preberi več