Show menu

Ostali razpisi

19. 11. 2019

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023 ...
Preberi več
19. 11. 2019

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-UPR-AO-2020/21

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-UPR-AO-2020/21 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)
Preberi več
19. 11. 2019

4. javni razpis za podukrep 3.1Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

4. javni razpis za podukrep 3.1Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)
Preberi več
19. 11. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)
Preberi več
19. 11. 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19).
Preberi več
12. 11. 2019

3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva

3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
12. 11. 2019

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
12. 11. 2019

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
4. 11. 2019

Javni razpis za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2020 in 2021

Javni razpis za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2020 in 2021 (Ur. list št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019)
Preberi več
28. 10. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020–2023

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020–2023 (Ur. list št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019)
Preberi več