Show menu

Ostali razpisi

17. 12. 2018

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
17. 12. 2018

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
17. 12. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2019 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2019) (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
17. 12. 2018

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
17. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
17. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2019 in v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2019 in v letu 2020 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-GUM-2019

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-GUM-2019 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-2020 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več