Show menu

Ostali razpisi

20. 7. 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2021.

Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2021.
Preberi več
20. 7. 2021

Javni razpis za sofinanciranje slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2021

Javni razpis za sofinanciranje slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2021
Preberi več
20. 7. 2021

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5
Preberi več
12. 7. 2021

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021
Preberi več
12. 7. 2021

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024
Preberi več
12. 7. 2021

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021
Preberi več
12. 7. 2021

Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022

Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022
Preberi več
12. 7. 2021

Popravek razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Popravek razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Preberi več
12. 7. 2021

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje Programa ReactEU – IKT za VIZ

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje Programa ReactEU – IKT za VIZ
Preberi več
12. 7. 2021

Sprememba javnega razpisa JSKD: ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del (drugo), št. 26/21 z dne 19. 2. 2021

Sprememba javnega razpisa JSKD: ki je bil objavljen v Uradnem listu RS-Razglasni del (drugo), št. 26/21 z dne 19.02.2021
Preberi več