Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017)

22. 2. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi.
 
Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine;
  • dvig njihove motivacije,
  • graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik,
  • vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.
Trajanje 1 (enega) dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) dolga programa socialne aktivacije.
 
Namen javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 40 (štirideset) projektov, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 22 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), in predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regijske enote pokrili čim več vsebin določenih v javnem razpisu.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:
Datum objave: 10.02.2017
Rok za prejem ponudb: 20.03.2017
Izdajatelj: MDDSZ
Objava: Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017