Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« (Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017)

22. 2. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev strokovnih kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo z njimi. Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost ter bodo zmanjševali neenakosti v zdravju.

Namen javnega razpisa je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami. 

Datum objave: 27.01.2017
Rok za prejem ponudb: 27. 2. 2016 do 10.00 uri
Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje
Objava: Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017